Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παρουσίαση Παρουσίαση Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι F i a p F i a p Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη
Copyright 2019 : Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Δημιουργία - Επιμέλεια : Ιωάννης Β. Λυκούρης
Το σεμινάριο φωτογραφίας αναβαθμισμένο στις νέες μας εγκαταστάσεις ! Ο   κύκλος   μαθημάτων   της   περιόδου   2018   /   2019       ξεκινά   την   Τρίτη   23   Οκτωβρίου .   Το   σεμινάριο   φωτογραφίας   της ΕΦΕ αναβαθμίστηκε σημαντικά, θα είναι  διάρκειας οκτώ (8) μηνών και θα διεξάγεται κάθε Τρίτη 7-9 μ.μ. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στα μέλη και στους φίλους της ΕΦΕ τις απαραίτητες γνώσεις, τόσο στη χρήση του ψηφιακού εξοπλισμού αλλά κυρίως στην εισαγωγή και εμβάθυνση στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Το σεμινάριο φωτογραφίας, απευθύνεται τόσο σε αρχάριους, όσο και σε προχωρημένους και ειδικότερα : -σε φωτογράφους που θέλουν να ασχοληθούν με τη καλλιτεχνική φωτογραφία. -σε αυτούς που θέλουν να μάθουν να χειρίζονται σωστά τη ψηφιακή τους μηχανή και να  μάθουν κάτι περισσότερο από αυτό που τους παρέχει το εγχειρίδιο χρήσης της. -σ’ αυτούς που θέλουν να μάθουν τη ψηφιακή φωτογραφία,  και να εξοικειωθούν με την ορολογία της. -σ’ αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν την εμπειρία της φωτογράφισης  σε συνθήκες στούντιο. -σ’ αυτούς που θέλουν να μάθουν τις βασικές αρχές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και γενικότερα να τη γνωρίσουν μέσα από το έργο των μεγάλων φωτογράφων και των καλλιτεχνικών κινημάτων. Στο σεμινάριο διδάσκονται η τεχνική τόσο της αναλογικής  όσο  και της  ψηφιακής φωτογραφίας, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στη ψηφιακή και στην καλλιτεχνική φωτογραφία                Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει: Αναφορές στην Ιστορία της φωτογραφίας Στην αναλογική φωτογραφία Στο σκοτεινό θάλαμο                 Δίνεται έμφαση Στη λειτουργία και χειρισμό των ψηφιακών μηχανών Στους φακούς και στον σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό Στο σύγχρονο ‘’ψηφιακό  θάλαμο’’ (PC,ΟΘΟΝΗ,PRINTER) Στη ψηφιακή φωτογραφία γενικότερα Επίσης αφιερώνεται χρόνος Στη διαδικασία λήψης, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά  με  φωτογραφίσεις  εντός και εκτός στούντιο. Η κριτική των φωτογραφιών των  συμμετεχόντων στο σεμινάριο είναι αυτό που θα τους βοηθήσει να μάθουν από τα λάθη τους και   τα λάθη των άλλων Τέλος δίνεται  μεγάλη έμφαση  στη  καλλιτεχνική φωτογραφία, που είναι και το αντικείμενο της ΕΦΕ, τόσο με τη θεωρητική διδασκαλία των βασικών αρχών αλλά και με τη συστηματική παρουσίαση  του έργου των μεγάλων φωτογράφων, αλλά και των καλλιτεχνικών ρευμάτων στη φωτογραφία Για   την   πρακτική   εξάσκηση   των   συμμετασχόντων   θα   γίνουν   φωτογραφίσεις      σε   στούντιο      και   σε   εξωτερικούς   χώρους με   την   επίβλεψη   των   διδασκόντων.   Στο   σεμινάριο   διδάσκουν   κατά   περίπτωση   ανάλογα   με   την   ειδίκευσή   τους   έμπειρα μέλη    καθώς    και    καταξιωμένοι    φωτογράφοι    της    ΕΦΕ.    Με    το    πέρας        του    σεμιναρίου    θα    δοθεί    ‘’Βεβαίωση Παρακολούθησης   Σεμιναρίου’’   και   οι   συμμετέχοντες   θα   μπορούν   να   συμμετάσχουν   στην   καθιερωμένη   έκθεση   των αποφοίτων   του   σεμιναρίου   παρουσιάζοντας   τα   έργα   τους   στο   κοινό.   Κόστος   σεμιναρίου:   40   ευρώ   τον   μήνα   (χ   8 μήνες)      και   40   ευρώ   το   δικαίωμα   εγγραφής. Δηλαδή   το   συνολικό      κόστος   του   σεμιναρίου      είναι   320   ευρώ.   Υπεύθυνος σ εμιναρίου, Κυριάκος Κόκκος, Τηλ : 6947372463, e-mail: kirkos7@hotmail.com . Οι εγγραφές αρχίζουν από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου.                    ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 Οι    ενδιαφερόμενοι    μπορούν    να    δηλώνουν    συμμετοχή    στα    Γραφεία    της    ΕΦΕ,        κατόπιν    τηλεφωνικής επικοινωνίας   με   τον   υπεύθυνο   του   σεμιναρίου   ή   να   στείλουν   μέιλ      που   να   δηλώνουν   το   ενδιαφέρον   τους   και   τα στοιχεία τους, στις διευθύνσεις: office@efe.com.gr  - kyriakos.kokkos@efe.com.gr
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ LIGHTROOM KΑΙ PHOTOSHOP Η πρόταση της ΕΦΕ  για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας ψηφιακής  φωτογραφίας και διαχείρισης φωτογραφικού αρχείου      Η    ΕΦΕ    αναζητώντας    συνεχώς    νέα    μέσα    και    τρόπους    για    να    προσφέρει    περισσότερες,    πιο ολοκληρωμένες,   πιο   σύγχρονες   και   πιο   ωφέλιμες   γνώσεις   προτείνει   το   νέο   σεμινάριο   επεξεργασίας φωτογραφίας Lightroom & Photoshop . Ξεφεύγοντας    από    τα    καθιερωμένα        Lightroom    ή     Photoshop      δηλαδή,     προτείνει     ένα     νέο     σεμινάριο     που     στηρίζεται     στη συνεργασία      των      δύο      αυτών      κορυφαίων      προγραμμάτων επεξεργασίας   φωτογραφίας   όπως   ακριβώς   το   έχει   σχεδιάσει   και η   Adobe.   Δηλαδή   θα   ξεκινά   με   το   Lightroom   ένα   πρόγραμμα   της Adobe     στο     οποίο     ενσωματώθηκαν     όλες     οι     φωτογραφικές ανάγκες,      στην   επεξεργασία,   στην   ταξινόμηση,   στην   οργάνωση και     αποθήκευση,     στην     προβολή,     στην          εκτύπωση,               στο ''ανέβασμα''     στο          διαδίκτυο     και     γενικά     στη     χρήση     της φωτογραφίας    στη    σύγχρονή    της    μορφή.    Θα    καταλήγει    με    το Photoshop      το   κορυφαίο   πρόγραμμα   επεξεργασίας   φωτογραφίας το    οποίο    συμπληρώνει    τέλεια    το    Lightroom    και    οδηγεί    το φωτογράφο       στα       ανώτατα       επίπεδα       επεξεργασίας       της φωτογραφίας.   Τα   δύο   προγράμματα   άλλωστε   έχουν   σχεδιαστεί να     συμπληρώνει     το     ένα     το     άλλο.     Το     Lightroom     με     την φωτογραφική   λογική   και   το   Photoshop      με   την   επεξεργασία   που βοηθά το φωτογράφο να απογειώσει τη φωτογραφία του. Το   πρόγραμμα   του   σεμιναρίου:   Το   σεμινάριο   θα   είναι   εξάμηνης διάρκειας.    Το    πρώτο    τρίμηνο    μετά    από    μια    αναφορά    στη ψηφιακή    φωτογραφία,    την    εξοικείωση    των    συμμετασχόντων    στους    όρους    και    τις    έννοιες    της ψηφιακής   φωτογραφίας,   θα   γίνεται   η   αναλυτική   παρουσίαση   του   προγράμματος   Lightroom   σε όλους   τους   τομείς   που   αναφέρεται   και   που   αντιστοιχούν   στην   οργάνωση   και   αποθήκευση   του φωτογραφικού   αρχείου,   την   επεξεργασία,   την   προβολή,   την   δημιουργία      slide   show,   photobook   την οργάνωση   των   φωτογραφιών   βάσει      GPS   και   τους   τρόπους   εκτύπωσης   των   φωτογραφιών.   Θα ακολουθήσει    ο    τρόπος    συνεργασίας    του    Lightroom    με    το    Photoshop    και    το    2ο    τρίμηνο    θα αφιερωθεί    στο            Photoshop.    Θα    γίνει    αναφορά    στην    ACR    και    θα    γίνει    η    παρουσίαση    των σημαντικότερων   λειτουργιών   του   προγράμματος   όπως,   η   εργαλειοθήκη,   τα   layers   τα   φίλτρα   και   τα υπόλοιπα    σημαντικά    εργαλεία    του    προγράμματος.    Το        σεμινάριο    κλείνει    με    την    θεωρητική προσέγγιση   της   επεξεργασίας.   Αναλύεται   στους   συμμετέχοντες   τι   πρέπει   να   επιδιώκουμε   με   την επεξεργασία των φωτογραφιών μας πως πρέπει να αρχίζει και που να τελειώνει. Σε   ποιους   απευθύνεται:   Σε   όλα   τα   μέλη   και   φίλους   της   ΕΦΕ   που   θέλουν   να   μάθουν   τον   τρόπο   και την πρακτική  μιας ολοκληρωμένης επεξεργασίας των φωτογραφιών τους. Διάρκεια   του   σεμιναρίου.   Το   σεμινάριο   θα   διαρκεί   περίπου   ένα   οκτάμηνο,   δηλαδή   32   δίωρα   και   θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα απόγευμα 19:00- 21:00 Κόστος   του   σεμιναρίου:   Εγγραφή   40   ευρώ   και   40   ευρώ   τον   μήνα   (8      μήνες   χ   40   ευρώ).   Για   τα ενεργά μέλη της ΕΦΕ, 30 ευρώ το μήνα. Οι   εγγραφές:      στα   γραφεία   της   ΕΦΕ      Δευτέρα   -   Παρασκευή   6-9   μμ.   Τηλ.   2108228131   από   Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου Υπεύθυνος Σεμιναρίου : Κυριάκος Κόκκος (6947372463 - kyriakos.kokkos@efe.com.gr) ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:  Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018
WORKSHOP ΠΟΡΤΡΑΙΤΟΥ Σκοπός   του   workshop,   είναι   η   ανάδειξη   του   πορτρέτου   στη   καλλιτεχνική   φωτογραφία   και   η   εξοικείωση   των φωτογράφων   με   το   βασικό   αυτό   είδος   της   φωτογραφίας,      ώστε   με   το   τέλος   του   workshop   να   δημιουργηθεί   ένα σύνολο   έργου   που   να   επιτρέψει   στα   μέλη   του,   τη   συμμετοχή   τους   σε   μια   έκθεση   και   επιπλέον   την   δημιουργία προσωπικού portfolio. Το    workshop    απευθύνεται    σε    φωτογράφους    και    φίλους    της    φωτογραφίας    που    θέλουν    να    αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και να ασχοληθούν περισσότερο με το βασικό θέμα της φωτογραφίας . Η έναρξη του workshop υπολογίζεται για τον Δεκέμβριο του 2018. Θα  περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και φωτογραφίσεις με αξιόλογα  μοντέλα. Τα    θεωρητικά    μαθήματα    θα    έχουν    σκοπό    την    πρώτη    επαφή    με    το    θέμα,    την    ιστορική    αναδρομή    της φωτογραφίας   πορτρέτου   από   την   αρχή   της   φωτογραφίας   μέχρι   σήμερα   καθώς   και   τα   καλλιτεχνικά   ρεύματα που   εμφανίστηκαν   σ’   αυτήν   την   περίοδο.   Περιλαμβάνει   επίσης   θεωρητικά   και   πρακτικά   στοιχεία   που   θα βοηθήσουν στην πρώτη επαφή με το θέμα και τους τρόπους  προσέγγισης- φωτογράφισης του πορτρέτου. Με   τις   φωτογραφίσεις   θα   προσπαθήσουμε   να   προσεγγίσουμε   όλα   τα   είδη   του   πορτρέτου,   με   φυσικό   και τεχνητό φωτισμό και με τη βοήθεια αξιόλογων μοντέλων. Τα      μαθήματα   και   οι   φωτογραφίσεις   θα   γίνονται   στο   χώρο   της   ΕΦΕ   τα   Σαββατοκύριακα.   Οι   φωτογραφίσεις   θα είναι   δίωρες   και   οι   ώρες   θα   είναι   10:00-12:00   ή   12:00-14:00.   Οι   συμμετέχοντες   θα   χωριστούν   σε   γκρουπ   4-5 ατόμων   και   θα   ορίσουν   την   συμμετοχή   τους   ανάλογα   με   τη   μέρα   που   τους   εξυπηρετεί   :   Σάββατο   ή   Κυριακή. Το   workshop   θα   διαρκέσει   μέχρι   αρχές   Ιουνίου   και   οι   συμμετέχοντες   θα   έχουν   την   ευκαιρία   να   πάρουν   μέρος σε 10-12 φωτογραφίσεις. Κατά   τη   διάρκεια   του   workshop   θα   γίνεται   κριτική   των   φωτογραφιών      των   συμμετεχόντων      και   οι   καλύτερες φωτογραφίες θα αποτελέσουν την έκθεση πορτρέτου που θα διοργανωθεί στο τέλος του workshop. Κόστος συμμετοχής        Η   ΕΦΕ   στη   προσπάθειά   της,   να   έρθει   σε   επαφή   με   το   ευρύ   φωτογραφικό   κοινό   και   μάλιστα   νεαρών ηλικιών    και    γνωρίζοντας    τις    δύσκολες    οικονομικές    καταστάσεις    της    εποχής    και    με    δεδομένο    ότι    οι συμμετέχοντες   στο   σεμινάριο   θα   θελήσουν   να   συμμετάσχουν   και   στην   έκθεση   που   θα   προκύψει   με   το   πέρας του σεμιναρίου, προτείνει το παρακάτω κοστολόγιο. Για   τα   μέλη   της   ΕΦΕ   το   κόστος   των   φωτογραφίσεων   θα   είναι   20   ευρώ   σε   κάθε   φωτογράφιση,      σε   γκρουπ   των 4-5   ατόμων      και   στη   τιμή   συμπεριλαμβάνεται   και   η   αμοιβή   του   μοντέλου.   Για      τη   εγγραφή    τους   στο   σεμινάριο     20 ευρώ. Τα      μη   μέλη      μπορούν   να   εγγραφούν   στο   workshop   και   κατά   τη   διάρκεια   του   workshop   θα   θεωρούνται   ως μέλη      της   ΕΦΕ   για   το   χρονικό   διάστημα   που   θα   διαρκέσει      και      θα   καταβάλουν   το   ποσό   των   40   ευρώ,   το   οποίο και   θα   είναι   συγχρόνως   και      το   κόστος   συνδρομής   τους,   σαν   μέλη   της   ΕΦΕ   για   τη   διάρκεια   του   σεμιναρίου   . Το   κόστος   των   φωτογραφίσεων   θα   είναι   20   ευρώ   σε   κάθε   φωτογράφιση,      σε   γκρουπ   των   4-5   ατόμων      και   στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του μοντέλου. Πρόγραμμα Η   έναρξη   των   μαθημάτων   θα   γίνει   την   Κυριακή   2 Δεκεμβρίου   2018   καθώς   και   η   ανάλυση   του   προγράμματος φωτογραφίσεων και ο καθορισμός των γκρουπ. Το workshop θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Έναρξη εγγραφών: Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 Για   πληροφορίες   εγγραφές   :α.   Στα   γραφεία   &   τηλέφωνα   της   ΕΦΕ   β.   Στον   υπεύθυνο   του   Σεμιναρίου,   Κυριάκο Κόκκο Τηλ 6947372463 e-mail: kyriakos.kokkos@efe.com.gr  
Δείτε το πρόγραμμα
ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η   Ε.Φ.Ε.   ανταποκρινόμενη         στις         ανάγκες         των         μελών της   για   περισσότερες   γνώσεις         πάνω         στο         τομέα         του        τεχνητού    φωτισμού    της    φωτογραφίας,    συνεχίζει    και    την περίοδο      20178/19.   ''Το            βασικό            σεμινάριο   τεχνητού φωτισμού'',   που   θα   αναλύει   τις   βασικές   αρχές   του         τεχνητού        φωτισμού            και            θα            δίνει    τα    βασικά    εφόδια            στους, συμμετέχοντες   για   τη   χρήση   του,   τόσο   σε   συνθήκες   στούντιο όσο       και       σε       εξωτερικούς       χώρους       χρησιμοποιώντας         αποκλειστικά  τεχνητές πηγές φωτισμού. Θεματολογία : 1) Βασική θεωρία περί τεχνητού φωτισμού (2 ώρες) 2) Μέσα τεχνητού φωτισμού (2 ώρες) 3) Πρακτική     εφαρμογή     φωτογράφισης     εσωτερικού     και εξωτερικού χώρου με τη χρήση φορητών Flashgun (5 ώρες) 4) Πρακτική εφαρμογή φωτογράφισης Studio.  (5 ώρες) 5) Πρακτική   εφαρμογή   φωτογράφισης   εσωτερικών   χώρων και Studio με τη χρήση Σταθερών Studio Light’s (2 ώρες) Τα Θέματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι : I. Το καλλιτεχνικό Γυμνό με χρήση τεχνητού φωτισμού II. Πορτραίτο με χρήση τεχνητού φωτισμού III. Glamour με χρήση τεχνητού φωτισμού Το   σεμινάριο   θα   είναι   διαρκείας   8   δίωρων   και      θα      διεξάγεται στα   γραφεία   και   στο   νέο   στούντιο   της   ΕΦΕ   με   τη   χρήση   του   ανάλογου   εξοπλισμού.      Εισηγητής   του   σεμιναρίου θα είναι ο Γιάννης Τσιλίδης. Κόστος   σεμιναρίου:   200   ευρώ,   (40   ευρώ   το   μήνα)   και   εγγραφή   40   ευρώ,   στο   οποίο   συμπεριλαμβάνονται   και   οι αμοιβές των μοντέλων, για τις φωτογραφίσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Το σεμινάριο θα διεξάγεται Σάββατο 12:30- 14:30  δύο φορές τον μήνα και θα διαρκέσει 4 μήνες περίπου. Έναρξη  σεμιναρίου, Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 12:30 Υπεύθυνος Σεμιναρίου : Κυριάκος Κόκκος Για πληροφορίες εγγραφές :α. Στα γραφεία & τηλέφωνα της ΕΦΕ                                      β. Στον υπεύθυνο του Σεμιναρίου, Κυριάκο Κόκκο                                          Τηλ 6947372463 e-mail: kyriakos.kokkos@efe.com.gr ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ WORKSHOP ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΟΥ     Σκοπός    του    workshop,    είναι    η    ανάδειξη    του    γυμνού    στη καλλιτεχνική   φωτογραφία,   η   εξοικείωση   των   φωτογράφων   μελών    αλλά    και    φίλων        της    ΕΦΕ    με    το    θέμα    και    στη δημιουργία προσωπικού portfolio.  Το   σεμινάριο   απευθύνεται   σε   φωτογράφους   και   φίλους   της φωτογραφίας   που   έρχονται   για   πρώτη   φορά   σε   επαφή   με   το θέμα ή δεν έχουν μεγάλη πείρα στη φωτογράφιση γυμνού. Η      έναρξη   των   μαθημάτων   υπολογίζεται   για   την   Κυριακή   4 Νοεμβρίου   2018   Τα   θεωρητικά   μαθήματα      θα   έχουν   σκοπό   την πρώτη     επαφή     με     το     θέμα,     την     ιστορική     αναδρομή     της φωτογραφίας    γυμνού    από    την    αρχή    της    φωτογραφίας    μέχρι σήμερα   καθώς   και   τα   καλλιτεχνικά   ρεύματα   που   εμφανίστηκαν σ’    αυτήν    την    περίοδο.    Περιλαμβάνει    επίσης    θεωρητικά    και πρακτικά   στοιχεία   που   θα   βοηθήσουν   στην   πρώτη   επαφή   με   το θέμα    και    τους    τρόπους        προσέγγισης-    φωτογράφισης    του γυμνού.   Τα      μαθήματα   και   οι   φωτογραφίσεις   θα   γίνονται   στο νέο    στούντιο    της    ΕΦΕ    στις    νέες    μας    εγκαταστάσεις,    τα Σαββατοκύριακα,   θα   είναι   διάρκειας   δύο   ωρών,      οι   ώρες   θα είναι     10:00-12:00     ή     13:00-15:00.     Θα          γίνουν     10-12 φωτογραφίσεις,   από   τις   οποίες   οι   δύο   θα   είναι   στην   ύπαιθρο   με   φυσικό   φως.   Οι   συμμετέχοντες   θα χωριστούν   σε   γκρουπ   4-5   ατόμων   και   θα   ορίσουν   την   συμμετοχή   του   ανάλογα   με      την   μέρα   που   τους εξυπηρετεί : Σάββατο ή Κυριακή.  Κόστος συμμετοχής      Η   ΕΦΕ   στη   προσπάθειά   της,   να   έρθει   σε   επαφή   με   το   ευρύ   φωτογραφικό   κοινό   και   μάλιστα νεαρών   ηλικιών   και   γνωρίζοντας   τις   δύσκολες   οικονομικές   καταστάσεις   της   εποχής   και   με   δεδομένο ότι   οι   συμμετέχοντες   στο   σεμινάριο   θα   θελήσουν   να   συμμετάσχουν   και   στην   έκθεση   που   θα   προκύψει με το πέρας του σεμιναρίου, προτείνει το παρακάτω κοστολόγιο. Οι   συμμετέχοντες   αντί   να   πληρώσουν   το   κόστος   των   θεωρητικών   μαθημάτων   και   το   δικαίωμα   της συμμετοχής   τους   στην   έκθεση,   θα   καταβάλουν   για   εγγραφή      το   ποσό   των   40   ευρώ,   το   οποίο   θα   είναι συγχρόνως   και      το   κόστος   συνδρομής   τους,   σαν   μέλη   της   ΕΦΕ   για   το      χρονικό   διάστημα   που   διαρκεί το   σεμινάριο.   (Το   κανονικό      ετήσιο   κόστος      συνδρομής   για   τα   μέλη   της   ΕΦΕ   είναι      50   ευρώ   και επιπλέον   15   ευρώ   για   το   αρχικό   δικαίωμα   εγγραφής. Δηλαδή   οι   συμμετέχοντες   θα   έχουν   έκπτωση      25 ευρώ   και   θα   είναι   μέλη   της   ΕΦΕ   για   το   χρονικό   διάστημα   που   διαρκεί   το   σεμινάριο).   Μετά   το   τέλος του   workshop,   εάν   το   επιθυμούν,   θα   μπορούν   να   συνεχίσουν   να   είναι   μέλη   της   ΕΦΈ,      πληρώνοντας, μόνο τη συνδρομή τους. Το   κόστος   των   φωτογραφίσεων   θα   είναι   20   ευρώ   σε   κάθε      δίωρη   φωτογράφιση,      σε   γκρουπ   των   4-5 ατόμων  και στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του μοντέλου. Πληροφορίες    και    εγγραφές    στα    γραφεία    &    τηλέφωνα    της    ΕΦΕ            ως    και    στον    υπεύθυνο    του Σεμιναρίου, Κυριάκο Κόκκο, τηλ 6947372463 e-mail: Kyriakos.kokkos@efe.com.gr
Σεμινάρια Σεμινάρια
Σεμινάριο Φωτογραφίας για προχωρημένους   Η        ΕΦΕ    οργανώνει    από    φέτος    ένα    νέο    σεμινάριο.   Το    σεμινάριο    φωτογραφίας    για    προχωρημένους.   Το    νέο σεμινάριο έρχεται να καλύψει ένα κενό που δημιουργείται μετά  το βασικό σεμινάριο φωτογραφίας. Στόχος    του    σεμιναρίου    είναι    να    προσφέρει    περισσότερες    και    βαθύτερες    γνώσεις    στα    βασικά    θέματα    της καλλιτεχνικής   φωτογραφίας,   όχι   μόνο   σε   θεωρητικό   επίπεδο   αλλά   κυρίως   σε   πρακτικό   και   με   κριτική   ματιά   πάντα. Το σεμινάριο θα στηρίζεται στο τρίπτυχο: θεωρητικές γνώσεις -  πρακτική εξάσκηση - κριτική. Κατά   τη   διάρκεια   του   σεμιναρίου   θα   εξετασθούν   τα   σημαντικότερα   θέματα   της   καλλιτεχνικής      φωτογραφίας, ξεκινώντας   από   τον   ορισμό,   τι   είναι   καλλιτεχνική   φωτογραφία,   κανόνες   σύνθεσης   και   κριτικής   της   φωτογραφίας και   θα   ξεκινήσει   η   πρακτική   εξάσκηση   στις   βασικές   ενότητες,   όπως   φωτογραφία   δρόμου,   φωτογραφία   αστικού τοπίου,   φωτογραφία   τοπίου,   πανοραμική   φωτογραφία,   φωτογραφία   γυμνού,   πορτρέτου,   νυχτερινή   φωτογραφία κλπ.   Κάθε   ενότητα   θα   εξετάζεται   σε   τρεις   φάσεις.   Θεωρητική   ενημέρωση,   φωτογράφιση   σχετική   με   το   θέμα   και κριτική   των   φωτογραφιών   των   συμμετασχόντων.   H   κριτική   του   έργου   των   συμμετασχόντων   θα   είναι   και   το κυριότερο μέλημα του σεμιναρίου. Το         σεμινάριο   φωτογραφίας   για   προχωρημένους   ,   απευθύνεται   σε   όσους   έχουν   παρακολουθήσει   κάποιο   βασικό σεμινάριο    φωτογραφίας    (της    ΕΦΕ    ή    οποιουδήποτε    άλλου    φορέα)    και    έχουν    ήδη    τις    βασικές    γνώσεις    τις φωτογραφίας      και   χρήσης   της   φωτογραφικής   τους   μηχανής.   Έχει   σκοπό   να   εντρυφήσουν   οι   συμμετέχοντες   στα βασικά   θέματα   της   φωτογραφίας   ώστε   να   μπορέσουν   να   βρουν   το   θέμα   με   το   οποίο   θα   ασχοληθούν   αργότερα σχολαστικά μόνοι τους.    Ο   κύκλος   μαθημάτων   της   περιόδου   2018   /   2019   ξεκινά   την   Πέμπτη      8   Νοεμβρίου      θα   είναι      διάρκειας      οκτώ   (8) μηνών,      και   θα      διεξάγεται   κάθε      Πέμπτη   19:00-21:00.   Στο   σεμινάριο   θα   διδάσκουν   κατά   περίπτωση   ανάλογα   με την ειδίκευσή τους,  καθηγητές φωτογραφίας, έμπειρα μέλη  καθώς και καταξιωμένοι φωτογράφοι της ΕΦΕ. Με   το   πέρας      του   σεμιναρίου   θα   δοθεί   ‘’Βεβαίωση   Παρακολούθησης   Σεμιναρίου’’   και   οι   συμμετέχοντες   θα μπορούν   να   συμμετάσχουν   σε   έκθεση   φωτογραφίας   αποφοίτων   του   σεμιναρίου   παρουσιάζοντας   τα   έργα   τους   στο κοινό. Κόστος   σεμιναρίου:   50   ευρώ   τον   μήνα   (χ   8   μήνες)      και   50   ευρώ   το   δικαίωμα   εγγραφής.   Για   εγγραφές   μέχρι   τέλους Σεπτεμβρίου το Δικαίωμα εγγραφής, 40 ευρώ. Υπεύθυνος σεμιναρίου, Κυριάκος Κόκκος (Τηλ 6947372463 – e-mail: Kyriakos.kokkos@efe.com.gr). Εγγραφές στα Γραφεία της ΕΦΕ, καθημερινές 6-9 μμ. ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Εργαστήριο Φωτογραφικής  Σύνθεσης &  Αισθητικής Ένα   εργαστήριο   για   φωτογράφους   που   επιθυμούν   να   επαναπροσεγγίσουν   την   έννοια   της   σύνθεσης   του κάδρου.    Για   τον   Ansel   Adams,   η   σύνθεση είναι    το    άθροισμα    των    βιωμάτων    και εμπειριών,    των    βιβλίων    που    μας έχουν   κάνει   εντύπωση   καθώς   και   των πληροφοριών                               που προσλαμβάνουμε     ανά     πάσα     στιγμή.     Όταν            ετοιμαζόμαστε            να πατήσουμε       το       κουμπί       για       μία φωτογραφία     ή     όταν     μελετούμε μία     φωτογραφία,     δεν     υπάρχει     μόνο αυτό   που   βλέπουμε,   αλλά   και   αυτό που      θα      θέλαμε      να      δούμε,      μία προσωπική ερμηνεία.   Το    εργαστήριο    αποτελείται    από ένα        κύκλο        επτά        (7)        δίωρων συναντήσεων             όπου             θα προσεγγίσουμε   την   σύνθεση   του   κάδρου με        έναν        βιωματικό        τρόπο. Ελάχιστος   αριθμός   συμμετεχόντων   10 άτομα.           Οι           συμμετέχοντες καλούνται      να      δείξουν      ένα      δείγμα προηγούμενης   δουλειάς   τους   (έως πέντε      φωτογραφίες),      στην      πρώτη συνάντηση.        Το    εργαστήριο    θα γίνεται   κάθε   Δευτέρα   19:00-21:00,   στο χώρο               της               Ελληνικής Φωτογραφικής    Εταιρείας.    Εισηγήτρια του      σεμιναρίου      θα      είναι      η Αθανασία           Παναγέα,           εικαστική φωτογράφος, διδάσκουσα στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Κόστος   σεμιναρίου:   140   ευρώ.     Άνεργοι   και   φοιτητές   100€.   Για      προεγγραφές   μέχρι   30   Σεπτεμβρίου   120   και 80          ευρώ     αντίστοιχα.     Υπεύθυνος     σεμιναρίου,     Κυριάκος     Κόκκος     (Τηλ.     6947372463     –     e_mail: Kyriakos.kokkos@efe.com.gr).    Έναρξη    εγγραφών    Δευτέρα    3    Σεπ.    Εγγραφές    στα    Γραφεία    της    Ε.Φ.Ε. καθημερινές   6-9   μμ.   Οι   ενδιαφερόμενοι   μπορούν   να   δηλώνουν   συμμετοχή   στα   Γραφεία   της   ΕΦΕ,      κατόπιν τηλεφωνικής    επικοινωνίας    με    τον    υπεύθυνο    του    σεμιναρίου    ή    να    στείλουν    μέιλ        που    να    δηλώνουν    το ενδιαφέρον τους και τα στοιχεία τους, στις διευθύνσεις: office@efe.com.gr, Kyriakos.kokkos@efe.com.gr ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018