Πίνακας Ανακοινώσεων Η ΕΦΕ ιδρυτικό μέλος του Photo Festival Union !   Το τριήμερο 29/9 με 1/10/2005 συναντήθηκαν στο Lodz της Πολωνίας ... Fiap Singapore 2012  Μεταξύ 22 και 28 Αυγούστου 2012 πραγματοποιήθηκε στην Σιγκαπούρη το 31ο Συνέδριο της FIAP... Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παρουσίαση Παρουσίαση Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι F i a p F i a p Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη
Copyright 2021 : Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Δημιουργία - Επιμέλεια : Ιωάννης Β. Λυκούρης
Σημαντική  Υπενθύμιση Η ΕΦΕ στο Facebook Σεμινάρια Σεμινάρια