ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Σύμφωνα   και   με   τα   διεθνή   δεδομένα,   η   ΕΦΕ   απονέμει   καλλιτεχνικούς   τίτλους   σε   όσα   μέλη   της διακρίνονται   κατ’επανάληψη   σε   Πανελλήνιους   και Διεθνείς   διαγνωισμούς   που   φέρουν   την   αιγίδα της   και   τιμητικούς   τίτλους   σε   όσα   μέλη   της   έχουν   οικειοθελώς   προσφέρει   τις   υπηρεσίες   τους   επί μακρό   χρονικό   διάστημα   προς   ευόδωση   των   σκοπών   της.   Για   την   απόκτηση      των   τίτλων   αυτών απαιτούνται   συγκεκριμένες   προϋποθέσεις   και   υποβολή   αιτήσεως   προς   την   ΕΦΕ,   σύμφωνα   με την διαδικασία που προβλέπεται στον ακόλουθο Κανονισμό Απονομής Διακρίσεων της ΕΦΕ.
Πρόγραμμα Πρόγραμμα Συνέδρια Συνέδρια Εκδόσεις Εκδόσεις Εκδρομές Εκδρομές 60 χρόνια 60 χρόνια Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παρουσίαση Παρουσίαση Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι F i a p F i a p Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη
Copyright 2021 : Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Δημιουργία - Επιμέλεια : Ιωάννης Β. Λυκούρης
La Boutique La Boutique Modern Culture Modern Culture Διακρίσεις Διακρίσεις Πατρονάζ Πατρονάζ ΤΙΤΛΟΣ Καλλιτέχνης Φωτογράφος ΕΦΕ Εξαίρετος Φωτογράφος ΕΦΕ Εξαίρετος Φωτογράφος ΕΦΕ Χάλκινος Εξαίρετος Φωτογράφος ΕΦΕ Αργυρός Εξαίρετος Φωτογράφος ΕΦΕ Χρυσός Δάσκαλος Φωτογράφος ΕΦΕ Εξέχων Δάσκαλος ΕΦΕ Εξαιρετικές Υπηρεσίες στην ΕΦΕ Αριστείο ΕΦΕ Τιμής Ένεκεν 25ετίας μέλος της ΕΦΕ Τιμής Ένεκεν 40ετίας μέλος της ΕΦΕ Επίτιμο μέλος Συνεργάτης της ΕΦΕ  ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥ Artist HPS Excellence HPS Excellence HPS Bronze Level Excellence HPS Silver Level Excellence HPS Gold Level Master HPS Grand Master HPS Excellence for Services Rendered HPS Honorary Excellence HPS 25 Years Honorary Member HPS 40 Years Honorary Member HPS Associate Honorary Member HPS  ΣΥΝΤΜΗΣΗ AHPS EHPS EHPS/bronze EHPS/silver EHPS/gold MHPS GMHPS ESHPS Hon.EHPS HMHPS GHMHPS AHMHPS
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΟΙ ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν μία από τις παρακάτω αιτήσεις ανάλογα με την διάκριση που επιθυμούν και να την στείλουν στην διεύθυνση jimparaskevakis@yahoo.gr, υπ’όψιν κ. Δημήτρη Παρασκευάκη, μέχρι 9 Μαΐου εκάστου έτους
EHPS bronze silver gold AHPS EHPS MHPS GMHPS HMHPS GHMHPS AHMHPS ESHPS Hon. EHPS Σεμινάρια Σεμινάρια Φεστιβάλ Φεστιβάλ Σκοτεινός Θάλαμος Σκοτεινός Θάλαμος