ΠΑΤΡΟΝΑΖ - ΑΙΓΙΔΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Η    ΕΦΕ,    στα    πρότυπα    διεθνών    οργανισμών,    δίδει    την    αιγίδα    της (πατρονάζ)    σε    διαγωνισμούς    ή    circuits    που    οργανώνονται    από τρίτους    φορείς    στην    Ελλάδα    ή    το    εξωτερικό,    σε    περίπτωση    που τηρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. Όλοι     οι     πανελλήνιοι     και     διεθνείς     διαγωνισμοί     υπό     την     αιγίδα (πατρονάζ)    της    ΕΦΕ    λαμβάνονται    υπόψη    και    συμπεριλαμβάνονται στην   τελική   βαθμολογία   για   την   χορήγηση   καλλιτεχνικών   διακρίσεων της ΕΦΕ. Για   την   χορήγηση   της   αιγίδας   απαιτείται   η   συμπλήρωση   και   υποβολή της ακόλουθης αιτήσεως. Μαζί    με    την    αιγίδα    δίνονται    χρυσό,    αργυρό    και    χάλκινο    μετάλλιο καθώς    και    τρεις    έπαινοι.    Προβλέπονται    επίσης    πλακέττα    για    την καλύτερη      συμμετοχή,      καρφίτσες      πέτου      και      αγαλματίδια      του Απόλλωνα, της Αφροδίτης και του Ερμή σε ξύλινο κουτί με λογότυπο.
Πρόγραμμα Πρόγραμμα Συνέδρια Συνέδρια Εκδόσεις Εκδόσεις Εκδρομές Εκδρομές 60 χρόνια 60 χρόνια Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παρουσίαση Παρουσίαση Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι F i a p F i a p Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη
Copyright 2021 : Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Δημιουργία - Επιμέλεια : Ιωάννης Β. Λυκούρης
La Boutique La Boutique Modern Culture Modern Culture Διακρίσεις Διακρίσεις Πατρονάζ Πατρονάζ
ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΙΓΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕ
Σεμινάρια Σεμινάρια Φεστιβάλ Φεστιβάλ Σκοτεινός Θάλαμος Σκοτεινός Θάλαμος